Δήμος Προσοτσάνης: Πρόσκληση εγγραφής εθελοντών πυροσβεστών

Ο Δήμος Προσοτσάνης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, προτίθεται να ιδρύσει στην Προσοτσάνη «Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο».  Η στελέχωσή του θα γίνει από πιστοποιημένους εθελοντές πυροσβέστες (οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από την Πυρ/κή Υπηρεσία Δράμας διάρκειας 120 ωρών) με τη συνδρομή επαγγελματιών πυροσβεστών, σύμφωνα με τον Ν.4029/2011 (ΦΕΚ Α’ 245) και Ν.46612/2020 (ΦΕΚ Α’ 27). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-55 ετών με καλή σωματική και ψυχική υγεία. Θα πρέπει να προσκομίσουν στην Πυρ/κή Υπηρεσία Δράμας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα)

β) Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

γ) Φ/α δελτίου ταυτότητας

δ) Φ/α τίτλου σπουδών

ε) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (ή εκκαθαριστικό ΔΟΥ)

στ) Υ.Δ. του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνει όσα αναγράφονται στην παρ. 6 της παραπάνω αίτησης.

ζ) Ιατρικές γνωματεύσεις από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας των ειδικοτήτων Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ψυχιάτρου και βεβαίωση ομάδας αίματος.

Λόγω της πανδημίας του covid-19, εάν υπάρξει πρόβλημα με τα ιατρικά ραντεβού στο Γ. Νοσοκομείο Δράμας, να προσκομιστούν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και θα γίνει προσπάθεια κλεισίματος των ραντεβού μέσω της Πυρ/κής Υπηρεσίας Δράμας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2521047773 της Πυρ/κής Υπηρεσίας Δράμας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00.
Σχολιάστε