Δήμος Νέας Σμύρνης: Ιατρείο κορονοϊού προστέθηκε στο κέντρο υγείας Καλλιθέας

Aπό τις 18 Σεπτεμβρίου έγινε επέκταση της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καλλιθέας, Κεντρικής Μονάδας, Δαβάκη 11 Καλλιθέα, με την προσθήκη λειτουργίας Ιατρείου COVID-19.

Το Ιατρείο COVID-19 λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και τις αργίες, με καθεστώς εφημεριακής λειτουργίας από 7πμ-10μμ. Είναι στελεχωμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΥ Καλλιθέας.

Στο Ιατρείο COVID-19 εξετάζονται ασθενείς με ύποπτη συμπτωματολογία για λοίμωξη COVID-19, σε χώρο ειδικό, εκτός του κτιρίου της μονάδας, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΔΥ (ISOBOX). Παράλληλα υπάρχει δυνατότητα για
λήψη δείγματος σε συμπτωματικούς ασθενείς από εκπαιδευμένο προσωπικό, προς μοριακό έλεγχο για Sars-Cov 2, σε αναγνωρισμένο εργαστήριο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου δίδονται στους ασθενείς σε 1-2 24ωρα.

Στο Ιατρείο COVID-19 του ΚΥ Καλλιθέας, πλην των ανωτέρω, γίνεται καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο COVID-19, συμβουλευτική των ασθενών και παραπομπή ή παρακολούθηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Σχολιάστε