Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας: Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών τηλεμετρικών υδρομετεωρολογικών σταθμών

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών (3) τηλεμετρικών υδρομετεωρολογικών σταθμών από το Κέντρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη λεκάνη απορροής Μάνδρας-Μαγούλας-Ελευσίνας.

Οι σταθμοί παρέχουν κάθε 5-15 λεπτά μετρήσεις για δέκα (10) παραμέτρους: βροχόπτωση, στάθμη νερού, παροχή νερού, μέση επιφανειακή ταχύτητα υδάτων, διεύθυνση ανέμου, ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία αέρα, βαρομετρική πίεση, σχετική υγρασία, και ηλιακή ακτινοβολία.

Η προμήθεια των σταθμών έγινε με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SMURBS/ERA-PLANET.

Ο Δήμαρχος κος Χρήστος Ε. Στάθης ευχαρίστησε θερμά το Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Δρ. Σπύρο Βασιλάκο, το Διευθυντή Ερευνών ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, Δρ. Χάρη Κοντοέ και την ερευνήτρια κα Αλεξία Τσούνη για τη συνεργασία και την ιδιαίτερη ευαισθησία που επέδειξαν και για την επιστημονική κατάρτιση και τις γνώσεις που προσέφεραν.
Σχολιάστε