Δήμος Κέρκυρας: Λειτουργία της Σχολής Ξεναγών στο νησί

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που πραγματοποιεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με το Υπουργείο Τουρισμού, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Απασχόλησης, Παναγιώτης Βαρούχας, ενημερώνει σχετικά, με τη λειτουργία της Σχολής Ξεναγών στην Κέρκυρα. “Οι Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού αποτελούν μεταδευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών.

Δεκτοί/ες στις Σχολές γίνονται μετά από επιλογή κατόπιν μοριοδότησης, Έλληνες υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός της ΕΕ, εφόσον διαμένουν νόμιμα στη χώρα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα (επίπεδο Γ1/C1). Το 70% των θέσεων καλύπτεται από αποφοίτους γενικού ή επαγγελματικού Λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον μιας (πέραν της ελληνικής) ξένης γλώσσας. Η φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η υποβολή αιτήσεων για τους υποψήφιους σπουδαστές ξεκινά στις 31/8/2020 με αποκλειστική προθεσμία τις 11/9/2020, για πρώτη φορά, μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας που θα φιλοξενείται στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-21-07/anakoinoseis-gia-ekpaidevomenous/134-2020-2022. Σε ό, τι αφορά την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Σχολή Ξεναγών, όλες οι διαδικασίες προβλέπονται από την Δ/νση Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού και η προκήρυξη για την αναμένεται εντός άμεσου χρονικού διαστήματος να δημοσιευθεί αλλά και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού: http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-21-07. Η ισχύς της ανωτέρω προκήρυξης ξεκινά από την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών για την Σχολή Ξεναγών, θα θεωρούνται εμπρόθεσμες από την ισχύ και μόνο της εν λόγω προκήρυξης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας (προσωρινό) 26610 90030 (Γραμματεία Ι.Ε.Κ. Τουριστικών Επαγγελμάτων
Σχολιάστε