Δήμος Αιγάλεω: Αιτήσεις για Ε.Κ.Α.Α. & Ειδικό εποχικό επίδομα στα ΚΕΠ

Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση υποβολής αιτήσεων για έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α) μπορεί να πραγματοποιείται πλέον στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η αίτηση επέχει θέση κάρτας, ενώ το αίτημα μεταβιβάζεται στον ΕΦΚΑ για την άμεση έκδοση της κάρτας.

Παράλληλα, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν πλέον να πραγματοποιούνται αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα μέσω των ΚΕΠ.
Σχολιάστε