Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στον Δήμο Ιητών

Στα πλαίσια λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της αισθητικής χώρων και περιοχών του νησιού, από τις υπηρεσίες του Δήμου Ιητών και σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωσης, βρίσκεται σε εξέλιξη δράση για την περισυλλογή και απομάκρυνση ικανού αριθμού εγκαταλελειμμένων οχημάτων, τα οποία έχουν διαγραφεί οριστικά.

Τα επί μακρόν εγκαταλελειμμένα οχήματα, αποτελούν εστίες ρύπανσης και οπτικής όχλησης, εμπεριέχουν κίνδυνο σοβαρής μόλυνσης του περιβάλλοντος, λόγω των συστατικών τους, τα οποία περιλαμβάνουν και τοξικά υλικά και τέλος, κάποιες φορές, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης.

Οι δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών, αλλά και την αισθητική αναβάθμιση του νησιού θα συνεχισθούν.
Σχολιάστε