Αγοραστός: «Διαγενεακό έργο αγάπης και συνεργασίας, γιατί όλοι δικαιούνται ίσες ευκαιρίες στη ζωή και στη γνώση»

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ -Το πιο σύγχρονο ειδικό σχολείο στη χώρα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με αναπηρίες

 
Σχολιάστε