Πρόσκληση στην ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δήμου Βισαλτίας

Ο Δήμος Βισαλτίας καλεί σε συνεδρίαση τoν κ. Δήμαρχο Βισαλτίας, τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Βισαλτίας, τους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και τους Προέδρους Κοινοτήτων.

Δείτε εδώ την πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης

Δείτε εδώ την πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης
Σχολιάστε