Με νέα απορριμματοφόρα ενισχύει τον στόλο καθαριότητας ο Δήμος Νέας Ιωνίας

Με νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ενισχύεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας μετά τη χρηματοδότηση ύψους 660.000 ευρώ που εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτερες κι ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους καθαριότητας.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενισχύοντας την τοπική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών.
Σχολιάστε