Δήμος Αγίας Βαρβάρας: Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 ξεκίνησε η υποβολή αίτησης για την εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ.

ι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τις εξής προϋποθέσεις:

  • να είναι 16-23 χρόνων
  • να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την Α’ τάξη Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου

Για την υποβολή της αίτησης χρειάζονται:

  • Προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
  • Τίτλος σπουδών (Αποδεικτικό Α’ Λυκείου που να αναγράφεται ο βαθμός)
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων

Μπορεί να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Στην περίπτωση των ανηλίκων υποβάλλει την αίτηση ο γονέας ή ο κηδεμόνας.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59. 

Το Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του δήμου πρόκειται να παρέχει βοήθεια στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

Τηλ:2132019302,304,305,307

Ωράριο:9:00-17:00

Δημαρχείο Αγίας Βαρβάρας, Αριστομένους 8
Σχολιάστε