Δήμαρχος Δελφών: «Καμία έκπτωση στις υπηρεσίες και τις υποδομές της Εκπαίδευσης»

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία του έργου «Προσθήκη Πτέρυγας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας», ενός έργου που για χρόνια αιτείται η τοπική κοινωνία, και που η πραγματοποίησή του θα συμβάλει τα μέγιστα στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολύ σημαντικό το τομέα της Εκπαίδευσης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21η Αυγούστου 2020, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 27 Αυγούστου.

Κύριος και φορέας υλοποίησης του έργου, προϋπολογισμού 1.178.786,16 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), είναι ο Δήμος Δελφών, ενώ χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο, με ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του 50% από εθνικούς και 50% από ενωσιακούς πόρους του Ταμείου ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου, πρόκειται για την κατασκευή τριώροφου κτιρίου συνολικής κάλυψης 330,63 τμ. και συνολικής δόμησης 780,32 τμ, ενώ το νέο κτίριο θα βρίσκεται σε επαφή με το ισόγειο με χρήση ειδικού σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, στο ισόγειο θα κατασκευαστούν αίθουσες γραφείων και βοηθητικοί χώροι, στον πρώτο όροφο θα κατασκευαστεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικοί χώροι και στον δεύτερο όροφο αίθουσες διδασκαλίας. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή ραμπών, ασανσέρ και διαδρόμων για την εξυπηρέτηση των αναγκών ΑμεΑ. Στο πλαίσιο των εργασιών υπάρχει μέριμνα για την ψύξη και θέρμανση του κτιρίου, καθώς και ύπαρξη μηχανικού αερισμού για λόγους υγιεινής. Τέλος, και όσον αφορά τη χρονική περίοδο περάτωσης του έργου, αυτή προβλέπεται στους 24 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτή, τονίζοντας τη σημασία που θα έχει όχι μόνο για το Δήμο, αλλά και για ολόκληρη τη Φωκίδα η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου. «Ένα χρόνιο αίτημα της περιοχής, για τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών που αφορούν στην Ειδική Εκπαίδευση, αναμένεται να γίνει πράξη, καθώς το έργο αφορά σε μεγάλο βαθμό και αυτή», σημείωσε ο κ. Ταγκαλής, προσθέτοντας: «Περνώντας από διάφορα στάδια, και ξεπερνώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά το παρελθόν, το ιστορικό σχολείο της Άμφισσας με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να αλλάξει όψη, αποτελώντας σε επίπεδο υποδομών ένα σχολείο πρότυπο». Και κατέληξε: «Με όσα μέσα κι αν διαθέτουμε, λιγότερα η περισσότερα, είναι χρέος μας να σταθούμε αρωγοί ώστε ο τομέας της εκπαίδευσης να έχει όλα όσα απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες. Επ’ αυτών, ο Δήμος Δελφών, δεν κάνει και δεν θα κάνει καμία έκπτωση».
Σχολιάστε