Στο 8th Regional Growth Conference της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Το  8th Regional Growth Conference πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Achaia Clauss στην Πάτρα, από την Πέμπτη (2/7) έως το Σάββατο (4/7) με την οργάνωση της εφημερίδα «Πελοπόννησος» και με την  συνδιοργάνωση της  την Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό συνέδριο με συμμετοχή μελών της  Κυβέρνησης, Περιφερειαρχών, Φορέων της Αυτοδιοίκησης Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και σημαντικών προσωπικοτήτων, με εξαιρετικά πάνελ ομιλητών, που  είχε  στόχευση στην περιφερειακή διακυβέρνηση της χώρας, με κεντρικό σκοπό  να αναδείξει βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στα πλαίσια των παράλληλων δράσεων του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η 2η ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων Ελλάδος στην οποία τέθηκαν και αναδείχθηκαν θέματα σχετικά με την κυβερνησιμότητα των Περιφερειών, την λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων,   και ιδιαίτερα της αναβάθμισης του θεσμού.

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Παύλος Μπαριτάκης ο οποίος αναφέρθηκε σε ζητήματα που άπτονται του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου (Ν.3852/2010, ως τροποποιημένος από τους Ν.4555/2018, 4623/2019, 4625/2019 και 4635/2019 ισχύει), συγκεκριμένα σε αρρυθμίες και αστοχίες, που δυσχεραίνουν την  λειτουργία των Συμβουλίων, αλλά και  σε παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη λειτουργία του θεσμού.

Τέλος όπως συμφώνησαν οι Πρόεδροι των Π.Σ. οι  συναντήσεις αυτές θα συνεχιστούν πάντα με γνώμονα την ανάδειξη του θεσμού του δεύτερου Βαθμού Αυτοδιοίκησης και με στόχο  τη διαμόρφωση κοινού βηματισμού σε Πανελλαδικό Επίπεδο.
Σχολιάστε