Ολοκληρώθηκε το έργο Ανάπτυξη Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων στο Δήμο Aντιπάρου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας WiFi4EU

Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Ασύρματου Δημοτικού Δικτύου WiFi με το οποίο ο Δήμος Αντιπάρου παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε δημότες και επισκέπτες του νησιού, ήδη από το 2016.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος WiFi4EU και υλοποιήθηκε από την εταιρεία Wired & Wireless Networks (http://WiredAndWireless.net)
Η επέκταση
Στα πλαίσια της επέκτασης εγκαταστάθηκαν 10 επιπλέον ασύρματοι πομποδέκτες (WiFi hotspots), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων hotspots στο νησί στα 27. Οι πομποί εγκαταστάθηκαν σε σημεία εντός του οικισμού αλλά και σε καίρια σημεία που διασφαλίζουν επέκταση της κάλυψης στα κεντρικά και ανατολικά της Αντιπάρου, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου τμήματος του Κάμπου, του Σπηλαίου και του Σορού.
Τρόπος σύνδεσης
Το καινούργιο δίκτυο εμφανίζεται με το χαρακτηριστικό (SSID) “WiFi4EU – Municipal Free WiFi”. Έστω ότι θέλουμε να συνδεθούμε με κινητό μας τηλέφωνο. Αφού ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία “WiFi” στο κινητό, αναζητούμε το δίκτυο με το όνομα “WiFi4EU – Municipal Free WiFi” (βλ. εικόνα) και το επιλέγουμε πατώντας πάνω στο όνομά του.Σχολιάστε