Ο Γ.Γ. του Δήμου Κορινθίων ομιλητής στην εσπερίδα «Από την Οργάνωση της Διοίκησης στην Διοικητική Αποτελεσματικότητα»

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κορινθίων, Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, εκπροσώπησε χθες (30/7) τον Δήμο στην Επιστημονική Εσπερίδα που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Διοίκησης Δήμων & Φορέων ΟΤΑ, με τίτλο:

«Από την Οργάνωση της Διοίκησης στην Διοικητική Αποτελεσματικότητα»

Ο ΓΓ του Δήμου Κορινθίων στην ομιλία του ανέδειξε την σημασία της καθημερινής διοίκησης στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού η οποία θα πρέπει να είναι σύγχρονη & αποτελεσματική, επενδύοντας:

● Στις υποδομές
● Στο ανθρώπινο κεφάλαιο με επαρκώς καταρτισμένα στελέχη
● Σε πιο αποτελεσματικές οργανωτικές & διοικητικές διαδικασίες
με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους Δημότες που είναι και το τελικό ζητούμενο.
Επίσης μίλησε για μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα όπως είναι:
● Η περαιτέρω καταπολέμησης της γραφειοκρατίας
● Η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης
● Η επιτάχυνση της παραγωγής έργων μέσω ενός πιο σύγχρονου και ρεαλιστικού μοντέλου διαγωνιστικών διαδικασιών
● Η αύξηση των κονδυλίων και των διαθέσιμων πόρων για τους ΟΤΑ
● Η στελέχωση με επιστημονικό δυναμικό, κυρίως σε κρίσιμους τομείς όπως είναι οι Δ/νσεις Τεχνικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τέλος αναφέρθηκε στην συνεργασία των Δήμων μέσω των Δικτύων Πόλεων και των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να υλοποιηθούν μία σειρά από δράσεις, όπως ενδεικτικά είναι:
– Η υποβολή και υλοποίηση προτάσεων σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά Προγράμματα
– Η γενικότερη υποστήριξη στην αναπτυξιακή πολιτική των Δήμων
– Η ταχύτερη ωρίμανση μελετών και έργων
– Η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης
Σχολιάστε