Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών συμμετέχει σε κοινοπραξία υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας Στελεχών Δήμων

Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η Δια Βίου μάθηση αποτελούν από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του Δήμου Μαρωνείας- Σαπών , καθώς Η Δια Βίου Μάθηση προάγει την κοινωνική ανάπτυξη , την ισότιμη μεταχείριση και την ενίσχυση της συνοχής μέσα στην κοινωνία και αναδεικνύει τον πολυδιάστατο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της παιδείας.
Το πρόγραμμα ERASMUS παρέχει τη διεθνή/ Ευρωπαϊκή διάσταση στη Δια Βίου Μάθηση , δίνοντας τη δυνατότητα σε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποκτήσουν χρήσιμη τεχνογνωσία και να δουν από κοντά καλές πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους Δημότες.

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών συμμετέχει σε Κοινοπραξία που αποτελείται , από το Δήμο Παιονίας ( επικεφαλής και συντονιστής), από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών και το Δήμο Ηλιούπολης, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της δράσης << ΚΑ1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης>>.
Με την πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών , το έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση και ξεκινάει η υλοποίηση.

Τίτλος του έργου είναι η << Διευρωπαϊκή Κινητικότητα Στελεχών Δήμων για Απόκτηση Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων ώστε να Ανταποκρίνονται στις Αυξημένες Απαιτήσεις Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών >> ( CROSS MUBILITY). Στο πλαίσιο του έργου Στελέχη και Προσωπικό από τους 4 εμπλεκόμενους Δήμους ( συνολικά 36 άτομα, σε 3 ομάδες) θα ταξιδέψουν σε 3 ευρωπαϊκές χώρες για να εκπαιδευτούν σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τοπικής Ανάπτυξης , Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων , Διαχείρισης Απορριμμάτων , κλπ.

Σημαντική πρόσθετη αξία του έργου είναι η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και η δημιουργία δικτυώσεων με φορείς ΟΤΑ στις χώρες υποδοχής, αλλά και η σταθερή συνεργασία μεταξύ των στελεχών των ΟΤΑ για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς που θα φιλοξενήσουν και θα οργανώσουν τις αποστολές των 4 Δήμων είναι:
– Dundee and Angus College ( Κολλέγιο – Dundee , Ηνωμένο Βασίλειο)
– Servico Intermunicipalizado de Gestao de Residuos do Grande Porto ( Τοπικός Δημόσιος Φορέας – Πορτογαλία)
– eConsulenza di Gabriella Bigatti ( Φορέας Συμβουλευτικής ΟΤΑ – Τορίνο , Ιταλία)

Σε κάθε μετακίνηση , που διαρκεί 7 ημέρες, θα συμμετέχουν 12 στελέχη από κάθε Δήμο της Κοινοπραξίας.
Η συγκεκριμένη είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΗΜΟ στο πλαίσιο του ERASMUS + « KA1 Κινητικότητα Προσωπικού στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης>>. Συνολικά εγκρίθηκαν 168 προτάσεις από τις 389 που υποβλήθηκαν.
Σχολιάστε