Μέτρα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στον λόφο του Αγίου Φιλίππου- Άλσος Δεξαμενής, στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νίκαιας πρόκειται να εφαρμόσει τα εξής μέτρα προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές, ζώνης ευθύνης του Δήμου, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου» στον Λόφο Αγίου Φιλίππου – Δεξαμενή, σύμφωνα με την αρ.479424/08-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΡΜ17Λ7-ΩΝΤ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου και Προέδρου του ΣΟΠΠ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, που εξειδικεύονται ως εξής:

1)Σε πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κίνδυνο πυρκαγιάς, ο Λόφος παραμένει κλειστός σε αυτοκίνητα και κοινό. Επιτρέπεται η είσοδος προς την Εκκλησία τεσσάρων οχημάτων ανά μυστήριο, μετά από ενημέρωση του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, από τον ιερέα και για όση ώρα διαρκεί το μυστήριο.
Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή των προσκεκλημένων στο Άλσος μετά τη λήξη εκάστου μυστηρίου, καθώς και το κάπνισμα, η ρίψη πυροτεχνημάτων και το catering.

2)Σε πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή) από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για κίνδυνο πυρκαγιάς, επιτρέπεται η είσοδος και έξοδος οχημάτων από και προς το parking της καφετέριας «Παυσίλυπον» για την εξυπηρέτηση των θαμώνων της.
Για την εκκλησία ισχύουν τα ανωτέρω.

3)Εκτός των ανωτέρω ρητών εξαιρέσεων, τις ημέρες κατά τις οποίες υπάρχει πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4 ή 5 απαγορεύεται αυστηρά η κυκλοφορία των οχημάτων και η παραμονή επισκεπτών στον Λόφο Αγ.Φιλίππου – Άλσος Δεξαμενής.

4)Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά την μέρα πρόβλεψης και έχει ισχύ καθ΄ όλο το 24ωρο. Τα μέτρα λήγουν με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31/10/2020.
Σχολιάστε