OTA VOICE
Αυτοδιοικητικά Νέα Περιφέρειες

Ξεκίνησε η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) στην Κρήτη

Η πρώτη συνάντηση Περιφέρειας και  αναδόχου που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) στο νησί, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης. Η κοινοπραξία ENVIROPLAN AE και ADENS AE με εκπρόσωπο τον Χρήστο Τσομπανίδη παρουσίασε τη μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσει για την εκπόνηση του ΠΕΣΠΚΑ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 10 μήνες και τέλος Μαρτίου θα παραδοθούν η Μελέτη του ΠΕΣΠΚΑ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) , προς έγκριση και έκδοση σχετικών ΦΕΚ και ΚΥΑ αντίστοιχα.

Όπως ανέφερε η υπεύθυνη του έργου και συντονίστρια της εκδήλωσης Ελένη Καργάκη αλλά και ο κ. Τσομπανίδης, στόχος του ΠΕΣΠΚΑ είναι η μείωση της ευπάθειας του νησιού στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής. Για να γίνει αυτό, πρόσθεσαν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκτιμηθούν και να κατανοηθούν οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες στην Περιφέρεια καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία εξαιτίας των αλλαγών αυτών.

Στην παρουσίαση την Περιφέρεια εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και αρμόδιος στον τομέα της κλιματικής αλλαγής της Περιφέρειας Κρήτης  Νίκος Καλογερής, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Περιβάλλον Νίκος Ξυλούρης, ο Δ/ντης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μ. Κριτσωτάκης, το στέλεχος της Περιφέρειας Έμυ Γιαλίτη, άλλα στελέχη της διεύθυνσης περιβάλλοντος που απαρτίζουν την Επιτροπή παραλαβής του ΠΕΣΠΚΑ.

Όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της μελέτης θα πραγματοποιηθεί ανάλυση τάσεων για τους κυριότερους κλιματικούς δείκτες, με βάση κλιματικές προβολές από διεθνώς αναγνωρισμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα. Η ανάλυση τάσεων θα πραγματοποιηθεί για βραχυπρόθεσμο (2011-2030), μεσοπρόθεσμο (2031-2050) και μακροπρόθεσμο (2081-2100) χρονικό ορίζοντα, για δυο σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP4.5 και RCP8.5) σύμφωνα με την 5η έκθεση αξιολόγησης (5th Assessment Report) της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) (AR5, IPCC, 2014) του ΟΗΕ . Επίσης, θα μελετηθούν οι ενδεχόμενες μεταβολές των ακραίων φαινομένων (πλημμύρες, καύσωνες, ξηρασία, εισβολές παγετού, ανεμοθύελλες) στην Περιφέρεια, με την ανάλυση πολυάριθμων κλιματικών δεικτών οι οποίοι θα εξαχθούν από τους βασικούς κλιματικούς δείκτες. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά για την Περιφέρεια Κρήτης, θα γίνει ανάλυση της τρωτότητας 13 βασικών τομέων στην κλιματική αλλαγή (Αγροκτηνοτροφική παραγωγή, Δάση και αναδασωτέες εκτάσεις, Βιοποικιλότητα – Οικοσυστήματα, Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες, Υδάτινοι πόροι, Ποτάμια, Παράκτιες χρήσεις, Τουρισμός, Ενέργεια, Υποδομές μεταφορών, Υγεία, Δομημένο περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονομιά), για τα 2 εξεταζόμενα σενάρια, στους 3 χρονικούς ορίζοντες, και θα εντοπιστούν οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο (εκτίμηση επιπτώσεων).

Με βάση τις τομεακές και χωρικές προτεραιότητες που θα προσδιοριστούν από αυτή τη διαδικασία, θα προταθούν τελικά τα μέτρα και οι δράσεις για την αποφυγή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα προταθούν μέτρα και δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την αποκατάσταση αυτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μια συνεχόμενη και οργανωμένη διαβούλευση με την κοινωνία ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες κλπ.).

Από την πλευρά της Περιφέρειας έχει συσταθεί δεκαμελής Επιτροπή Παραλαβής από υπαλλήλους που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο επειδή το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό θα συσταθεί παράλληλα μια επιστημονική Ομάδα εργασίας από εκπροσώπους της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας (experts από κάθε τομέα) η οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά στο έργο της Περιφέρειας.

 

Σχετικά Άρθρα

Ν. Χαρδαλιάς για Γενοκτονία Αρμενίων: «Έγκλημα που δεν πρέπει να ξεχαστεί και να επαναληφθεί»

otavoice

Σήραγγα Μαλακασίου και κόμβος προς Δρίσκο, στο επίκεντρο της συνάντησης Καχριμάνη-Ταχιάου

otavoice

Επανάληψη των εκλογών στον ΣΠΑΠ αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

otavoice

Εορτασμός της ημέρας Φιλελληνισμού & Διεθνούς Αλληλεγγύης στην Τρίπολη

otavoice

Δικαίωση δήμων Αμοργού-Νάξου από το ΣτΕ κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ για τα ύψη κτιρίων

otavoice

ΠΣτΕ: Με επιτυχία η παράσταση της Κατερίνας Βρανά, «Αντιμετωπίζοντας τα Εμπόδια»

otavoice