Kλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 μ. σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου

Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθμ 184/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εργασία « Κλάδεμα-κοπή δέντρων ύψους άνω των 8 μ. σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αγρινίου» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των εργασιών  όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.68/11-6-2020 Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 69.440,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.24%.

MΕΛΕΤΗ

Διακήρυξη TEYΔ

Περίληψη Διακήρυξης
Σχολιάστε