Δωρεάν προληπτικός παιδιατρικός έλεγχος στην Κέα

Ο Δήμος Κέας σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ), το Π.Π.Ι. Κέας και ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο», οργανώνει την πραγματοποίηση δωρεάν εξετάσεων προληπτικού παιδιατρικού ελέγχου κατά τις ημέρες 10, 11 και 12/07/2020.

Οι ειδικότητες των ιατρών είναι οι εξής: Παιδίατρος, Παιδοκαρδιολόγος, Παιδοχειρουργός.
Οι επισκέψεις των παιδιών στο ιατρείο θα πραγματοποιούνται έπειτα από ραντεβού.
Για ραντεβού καλέστε στο τηλ.: 2288022200, κα Πολίτη Μαριάνθη.
Σχολιάστε