Δήμος Παλλήνης: Δημόσια Διαβούλευση για την αλλαγή του δρόμου της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου στο Γέρακα

Σε δημόσια διαβούλευση για την αλλαγή του δρόμου της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου στο Γέρακα καλεί ο Δήμαρχος Παλλήνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Έχοντας υπ΄ όψιν:

α) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

β) την υπ΄αριθμ. πρωτ: 17746/30-6-2020 αίτηση του Σωματείου Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής “ΔΙΑΣ” με θέμα: “Επείγουσα αλλαγή δρόμου για τη λαϊκή αγορά της ημέρας του Σαββάτου στην περιοχή του Γαργηττού στη Δ.Ε. Γέρακα” με την οποία ζητά και προτείνει τη μεταφορά της άνω Λαϊκής αγοράς για το β΄ εξάμηνο από την οδό Μυρτιάς όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα στην οδό Ησιόδου και στο τμήμα της από την οδό Λεωνίδα έως την οδό Κλεισθένους με το σκεπτικό ότι:

α) διαθέτει το κατάλληλο μήκος και πλάτος για τη λειτουργία της εν όψει και των πρωτοκόλλων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών λόγω COVID 19 και

β) αποφεύγεται η επικινδυνότητα της διέλευσης του κοινού που την επισκέπτεται από την οδό Κλεισθένους και ειδικότερα της διασταύρωσης της οδού Κλεισθένους-Πίνδου-Μυρτιάς.

ΚΑΛΕΙ

Τους φορείς και τους δημότες σε δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να υποβάλουν τις απόψεις τους επί της άνω προτάσεως-αιτήματος του Σωματείου “ΔΙΑΣ” προκειμένου να αξιολογηθούν και να τεθούν υπ΄ όψιν του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο θα κληθεί να εκφράσει τη γνώμη του επί του άνω σχετικού αιτήματος.

Η ως άνω Διαβούλευση θα λάβει χώρα από σήμερα δύο (2) Ιουλίου 2020 μέχρι και τη Δευτέρα έξι (6) Ιουλίου 2020 μέσω επιστολών προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (e-mail: [email protected])

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ
Σχολιάστε