Επαναλειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παύλου Μελά

Από τη Δευτέρα 1/6 ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Παύλου Μελά που είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Με την Αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1699 β΄/05.05.20200 καθώς και με την με Αρ. Πρωτ. Κ1/55596/13.05.2020 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζεται η επαναλειτουργία  των εκπαιδευτικών δομών των ΚΔΒΜ των δήμων και στο Δήμο Παύλου Μελά συνεχίζεται η λειτουργία όλων των τμημάτων που ήταν σε αναστολή και συγκεκριμένα:

1.Βασικά Αγγλικά τμήμα Α1, Τρίτη και Τετάρτη 15.00-17.00, 1ο Λύκειο Σταυρούπολης.

2.Βασικά Αγγλικά τμήμα Α2, Παρασκευή 18.00-21.00, 1ο Λύκειο Σταυρούπολης.

3.Επεξεργασία κειμένου, Δευτέρα και Πέμπτη 17.15-18.45, 1ο Λύκειο Σταυρούπολης.

4.Βασικά Γερμανικά Τμήμα Α1, Τετάρτη 17.00-19.00 και Παρασκευή 15.45-17.45, 1ο Λύκειο Σταυρούπολης.

5.Βασικά Γερμανικά Τμήμα Α2, Δευτέρα και Τετάρτη 19.00-21.00, Λύκειο Ευκαρπίας.

6.Δημιουργία Ιστοσελίδας, Τρίτη 17.00-20.00, 1ο Λύκειο Σταυρούπολης.

7.Εκμάθηση Ποντιακής Διαλέκτου, Τετάρτη 19.00-21.00 και Παρασκευή 19.00-21.30, 10ο Δημοτικό Πολίχνης.

Σχετικά με τις αιτήσεις για τα νέα προγράμματα που είχε προαναγγείλει το ΚΔΒΜ Δήμου Παύλου Μελά (Ισπανικά, Ιταλικά, Δημιουργική γραφή, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, διαδικτυακά εργαλεία, πρακτικές συμβουλές διατροφής), θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Παύλου Μελά στα τηλέφωνα 2310 643489, 2310 649162

Ταχ. Διεύθυνση: Βουλγαροκτόνου και Σκύδρας Μετέωρα

Email: [email protected]

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Παύλου Μελά, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης οργανώνουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παύλου Μελά στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Σχολιάστε