Ενημέρωση του Δήμου Αρριανών για την λειτουργία των λαϊκών αγορών

Ο Δήμος Αρριανών ενημερώνει τους πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγούς),  καθώς και τους δημότες και καταναλωτές, ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465 (ΦΕΚ 2087/31-05-2020, τ. Β΄), από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020 σε κάθε λαϊκή αγορά, αρμοδιότητας του Δήμου Αρριανών (Αράτου , Φιλλύρας και Αρριανών), θα δραστηριοποιούνται σε αυτές, σύμφωνα με την άδειά τους, σε ποσοστό 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών) και όπως ορίζονται οι συμμετέχοντες με την  υπ’ αριθμ. 558/28-05-2020 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ 625ΜΩΨΣ-ΒΦΘ).

Αναλυτικά οι πίνακες με τους συμμετέχοντες πωλητές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρριανών στο www.arriana.gr.
Σχολιάστε