Δήμος Λαυρεωτικής: Δημοτολογικές και ληξιαρχικές πράξεις με ένα κλικ

Από 10 Ιουνίου 2020 παρέχεται σταδιακά από το Υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα onlineέκδοσηςδημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων.

Κάθε πολίτης μέσα σε λίγα λεπτά μπορεί να έχει στον υπολογιστή του πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γεννήσεως ή ιθαγένειας μέσω της ηλεκτρονικής πύλης  https://reg.services.gov.gr/ με τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ενσωματωθούν σταδιακά στην e-πύληgov.gr το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, η ληξιαρχική πράξη θανάτου και να είναι δυνατή η έκδοση ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάμου και συμφώνου συμβίωσης.

Όλα τα πιστοποιητικά έχουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση του εγγράφου και η επαλήθευση των περιεχομένων του.
Σχολιάστε