Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Υποβολή αιτήσεων για την απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικά τέλη

Ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου Αττικής που δικαιούνται απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για την περίοδο που έμειναν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, υλοποιώντας έτσι την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, βασισμένη στην πρόσφατη νομοθεσία.

Οι ιδιοκτήτες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τωνσυγκεκριμένων επιχειρήσεων μπορούν να στέλνουν την αίτησή τους – την οποία θα βρουν στο siteτου Δήμου www.iraklio.gr–μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω emailστην δημοτική Οικονομική Υπηρεσία στο [email protected].

  • Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
  • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Ε9 για ιδιόκτητα ακίνητα ή πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμένα ακίνητα
  • Αποδεικτικά για το χρόνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης – έντυπο δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα Εργάνη, από το οποίο προκύπτουν οι ΚΑΔ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η ολοσχερής διακοπή της λειτουργίας της.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 2132000244 & 241.

 
Σχολιάστε