«Σκούπα» στα εγκαταλελειμμένα οχήματα από τον Δήμο Λέρου

Ο Δήμος Λέρου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων  πως  σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004  που αφορά εγκαταλελειμμένα οχήματα  ή οχήματα που βρίσκονται στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και βρίσκονται σε δημόσιο χώρο, θα πρέπει άμεσα να τα απομακρύνουν από τους δημοτικούς χώρους.

Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε  αντίθετη περίπτωση μετά την παρέλευση των  δεκαπέντε(15) ημερών θα τα απομακρύνει.

 
Σχολιάστε