Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διανέμει δωρεάν παραδοσιακά φυτά

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας ανακοινώνει την δωρεάν διανομή παραδοσιακών φυτών την Κυριακή (31/5) στην οδό Σιπύλου 16.

Ο Δήμος πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι η προσέλευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός θα γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά, με βάση το αρχικό γράμμα του επωνύμου  κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ωραρίου όπως παρακάτω:

Aπο ώρα 7:00-10:00 όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από Α-Β-Γ-Δ

Aπο ώρα 10:00-12:00 όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από Ε-Ζ-Η-Θ-Ι

Aπο ώρα 12:00-14:00 όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από Κ-Λ-Μ

Aπο ώρα 14:00-16:00 όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από Ν-Ξ-Ο-Π

Aπο ώρα 16:00-18:00 όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από Ρ-Σ-Τ

Aπο ώρα 18:00-19:00 όσοι έχουν επώνυμο που αρχίζει από Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω

Στόχος είναι να εξυπηρετούνται περί τα 60 άτομα την ώρα. Πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στο χώρο.

Κατά την είσοδο και παραλαβή των παραδοσιακών φυτών θα τηρούνται απαρεγκλίτως όλα τα μέτρα προστασίας για την αποτροπή διάδοσης του covid-19 (κορωνοϊού).

Για την είσοδο στον χώρο διανομής οι προσερχόμενοι είναι απαραίτητο να φορούν την ειδική μάσκα προστασίας και να διατηρούν τις προβλεπόμενες από τις οδηγίες αποστάσεις.
Σχολιάστε