Ευχαριστήρια επιστολή του Δημάρχου Λέρου στον ιδιοκτήτη του καταστήματος «ΚΗΠΟΡΑΜΑ»

Ο Δήμαρχος Λέρου Κόλιας Μιχάλης επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστήριες
του στον ιδιοκτήτη καταστήματος κ. Βασίλη Ελένη
«ΚΗΠΟΡΑΜΑ» και όλο το προσωπικό του, για τον εθελοντικό καθαρισμό και
τον ευπρεπισμό του σταδίου του Μπελλενείου Γυμνασίου που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν σημαντικά στο να διατηρηθεί καθαρό το
φυσικό και αστικό περιβάλλον, ειδικότερα δε, στην εποχή που ο δήμος δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό.
Σχολιάστε