Εργοστάσιο νερού – Έργο ζωής για τον Δήμο Άργους Μυκηνών από την δημοτική αρχή Καμπόσου

Τοποθετήθηκανστον χώρο του αντλιοστασίου της Δ.Ε.Υ.ΑΡ.Μ. στην θέση Αμυμώνη, οι τέσσερις (4) φορητές μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 50m3/h έκαστη, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού των πηγών Αγίου Γεωργίου Κιβερίου (ΑΝΑΒΑΛΟΥ) που διαθέτει ο Δήμος. Οι επιπλέον ποσότητεςεπεξεργασμένου νερούθα βελτιώσουν την ποιότητα του νερού, θα συμβάλουν στην κάλυψη της επάρκειας των ποσοτήτων νερού, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και θα λύσουν οριστικά το θέμα υδροδότησης στον Δήμο.

Η συνολική ποσότητα του παραγόμενου νερού από το εργοστάσιο επεξεργασίας νερού, θα είναι 200 m3/hκαι η επεξεργασία του νερού θα γίνεται με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία που είναι η μέθοδος της αντίστροφης ώσμωσης. Το κόστος της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-Ι».

Αυτό το έργο Ζωής θα λειτουργήσει ως πιλότος για την οριστική επίλυση της υδροδότησης όλων των δήμων της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν θέματα ποιότητας και επάρκειας νερού.
Σχολιάστε