Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: Όλα έτοιμα για τα μαθήματα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Την 1η Ιουνίου ξεκινούν τα μαθήματα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή στα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία.

Έχει ληφθεί μέριμνα για την επάρκεια σε αντισηπτικά, ενώ παράλληλα τα σχολεία διαθέτουν τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας με βάση τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Επειδή δεν συνιστάται η μαζική χρήση προστατευτικών μασκών, ειδικά για τους μαθητές των Δημοτικών και των Νηπιαγωγείων, δεν θα γίνει διανομή μασκών στα παιδιά παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου συνιστάται (π.χ. παράλληλη στήριξη). Από την έναρξη της λειτουργίας τους και μέχρι τώρα, το προσωπικό καθαριότητας των Λυκείων και των Γυμνασίων ενισχύθηκε από το προσωπικό καθαριότητας των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων.

Για να επιτευχθεί η δυνατότητα καθαρισμού των σχολείων κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 27 Μαΐου 2020 τεύχος Β’Αρ. Φύλλου 2027 η Αριθμ. Κ1/63267 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας με τίτλο “΄Εγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης για το έργο των σχολικών καθαριστών-τριών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, λόγω αυξημένων αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος, οι οποίες προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων και τα ληφθέντα μέτρα τήρησης κοινωνικών αποστάσεων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η έγκριση προβλέπει πρόσθετη χρηματοδότηση και συγκεκριμένα το ποσό που αναλογεί από 28/05/2020 έως 12/06/2020 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και από 28/05 /2020 έως 26/06/2020 για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει άμεσα επέκταση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων. Πριν την έναρξη των μαθημάτων έχει ληφθεί μέριμνα για την απολύμανση των σχολείων και τον καθαρισμό, τόσο των αύλειων, όσο και των εξωτερικών τους χώρων.
Σχολιάστε