Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων

Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επιφέρει στις κανονιστικές πράξεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στον Δήμο, παρακαλείσθαι  η αίτηση να σταλεί σε μορφή pdf, η υπεύθυνη δήλωση και το σχέδιο σε κλίμακα 1:50 όλα μέχρι 4MB.

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.pdf

 Οδηγίες για έκδοση ΥΔ μέσω gov_gr.pdf

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.pdf

Απαιτείται αποστολή Σχεδίου σε κλίμακα 1:50 σε μορφή pdf

Όλα τα αρχεία παρακαλούμε να αποσταλούν στο email: [email protected]

Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση ενός επιχειρηματία η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν γίνει αποδεκτή, τότε δύναται να αιτηθεί μείωση έως 50% του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213 – 2049000
Σχολιάστε