Αθανασόπουλος: «Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων απαιτεί γενναία κρατική χρηματοδότηση»

Κατά την πρόσφατη Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Πατρέων, για τον απολογισμό της αντιπλημμυρικής περιόδου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Αθανασόπουλος στην εισήγηση του ανέφερε τα εξής:

«Με το πέρας της φετινής αντιπλημμυρικής  περιόδου, ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τις Υπηρεσίες και εργαζόμενους που συνέβαλαν στην πρόληψη καταστάσεων από πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και στην αντιμετώπιση αυτών στα όρια του Δήμου μας.

Κατά την αντιπλημμυρική φετινή περίοδο οι Υπηρεσίες μας όπου απαιτήθηκε παρενέβησαν τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αντιμετώπιση καταστάσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα με αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου και του προσωπικού.

Όσο αφορά την πρόληψη το προηγούμενο διάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου μας κατασκευάστηκαν και συνεχίζουν, να εκτελούνται έργα γενικότερου χαρακτήρα, που έχουν σχέση με αντιπλημμυρική προστασία και προστασία από κατολισθητικά φαινόμενα από βροχοπτώσεις ή άλλους ενδογενείς παράγοντες.

Από την Διεύθυνση Έργων Υποδομής:

 1. Κατασκευή σεραζανέτ (τοίχος από συρματοκιβώτια με πλήρωση από λίθους) για την προστασία από διάβρωση των όχθων του ποταμού «Ξυλοκέρα» και την προστασία της παρακείμενης Δημοτικής οδού που ενώνει το Ρίο – Αγ. Βασίλειο με το Πλατάνι. Η θέση είναι κατάντη της γέφυρας του «Ξυλοκέρα» στο Πλατάνι.
 2. Συντήρηση – επισκευή – ανακατασκευή ανοικτών υδραυλάκων άρδευσης, οι οποίοι κατά την χειμερινή περίοδο δέχονται και διοχετεύουν όμβρια ύδατα.
 3. Κατασκευή σεραζανέτ και την αποκατάσταση της διάβρωσης όχθης στον ποταμό «Χάραδρο» και την προστασία τμήματος της οδού Διοδώρου, προς Βελβίτσι Πατρών.
 4. Κατασκευή τοιχίου και μικρού τεχνικού έργου για την προστασία και αποκατάσταση τμήματος όχθης του χειμάρρου «Καραβά» επί της οδού προς Ξερόλακκα.
 5. Κατασκευή πασσαλότοιχου σε τμήμα της οδού προς Καρυά για την αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου.
 6. Κατασκευή μεγάλου (σε μήκος και ύψος) πασσαλότοιχου επί του Βορειοανατολικού ορίου του 4ου Γ.Ε.Λ. στην Αροή, για την αντιμετώπιση έντονων κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της Αρόης, κατάντη της οδού Παύλου Παυλοπούλου.
 7. Είναι σε εξέλιξη τουλάχιστον επτά (7) γεωτεχνικές – στατικές μελέτες για την αντιμετώπιση έντονων κατολισθητικών φαινομένων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων, όπως, στον δρόμο Βούντενη -Βελβίτσι, στο Θεριανό, στην Αρόη (οδός Π. Παυλοπούλου), στην Θέα (οδός Βότση), στο Ζαβλάνι (οδός Οιτύλου και Αχαϊκής Συμπολιτείας), στον κεντρικό δρόμο προς Μοίρα κλπ.
 8. Ασφαλτοστρώσεις δεκάδων οδών που συνέβαλαν στη διαχείριση των όμβριων υδάτων.

Επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου προβλέπονται παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία του Δήμου για την αντιμετώπιση τόσο αντιπλημμυρικών όσο και κατολισθητικών φαινομένων.

Από την ΔΕΥΑΠ

 1. Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των φρεατίων υδροσυλλογής καθώς και των αγωγών των οποίων οι εκβολές καταλήγουν στην θάλασσα. Ειδικότερα καθαρίστηκαν περίπου 15.000 φρεάτια ενώ πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση αποφράξεις αγωγών.
 2. Έγιναν καθαρισμός σωληνωμένων αρδευτικών αυλακίων σ’ όλο το μήκος του Δήμου.
 3. Εκτελέστηκαν έργα βελτίωσης της απορροής όμβριων των υφιστάμενων παντορροϊκών αγωγών στην περιοχή του κέντρου της πόλης μεταξύ των οδών Φιλοποίμενος και Ζαϊμη .

Εκτός από την πρόληψη η οποία αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα της ύπαρξης έντονων πλημμυρικών φαινομένων, όπου απαιτήθηκε παρέμβαση σε πλημμυρικά φαινομένα, υπήρξαν από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου άμεσες επέμβασης και αντιμετώπιση αυτών. Συγκεκριμένα :

 • Έγιναν άμεσες παρεμβάσεις με κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού παραλιακών οδών, στις οποίες υπήρξε συγκέντρωση αδρανών και άλλων φερτών υλικών από μεγάλους θαλάσσιους κυματισμούς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιοχές Ρίο, Ακταίο, Άγιος Βασίλειος, Ψαθόπυργος, Αραχωβίτικα, Βραχνέικα.
 • Υπήρξε άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή της Κρήνης καθώς και της Βούντενης.
 • Υπήρξε άμεση επέμβαση για το καθαρισμό και τον εκχιονισμό των ορεινών οδών όπου αυτό απαιτήθηκε έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής διέλευση των δημοτών στο οδικό δίκτυο.
 • Υπήρξε σχετική προετοιμασία για φαινόμενα παγετού, όπου χρησιμοποιήθηκαν οι αλατιέρες – εκχιονιστικά μηχανήματα του Δήμου και η συνδρομή τους ήταν καταλυτικής σημασίας όπου αυτή απαιτήθηκε.

Στο Δήμο μας συνεχίζουν να διατηρούνται οι κίνδυνοι πλημμυρικών φαινομένων:

Στην Δ.Ε Ρίου λόγω της έλλειψης αναγκαίων έργων διευθέτησης των μεγάλων όγκων νερού που συγκεντρώνονται από την κατασκευή της νέας  εθνικής οδού και της Σιδηροδρομικής Γραμμής. Παρότι έχουν δοθεί υποσχέσεις από τα αρμόδια Υπουργεία οι παρεμβάσεις καθυστερούν   και οι κίνδυνοι για τους κατοίκους της περιοχής είναι μεγάλοι.

Στις Δ.Ε Παραλίας και Βραχνεΐκων ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, που είχε από πέρυσι εντοπιστεί, λόγω των παρεμβάσεων των αναδόχων κατασκευαστικών εταιριών στα τμήματα 8 και 7 του έργου της εθνικής οδού Πατρών-Πύργου από την αποψίλωση των δέντρων σε μεγάλη έκταση χωρίς να ληφθούν μέτρα, αυξάνεται δραματικά λόγω των πρόσφατων εξελίξεων της αποχώρησης τους. Είναι ευθύνη και υποχρέωση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες για την πρόληψη και κατασκευή  των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών.

Επίσης είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απομάκρυνσης φερτών υλικών που συσσωρεύονται στις κοίτες των ποταμών και των χειμάρρων  και η δημιουργία έργων υποδομής όπως επανακατασκευή αναβαθμών, έργων εγκιβωτισμού, σερζανέτ  κ.λπ. από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπου μεταφέρθηκε πρόσφατα η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Είναι κοινή πεποίθηση πως η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων με στόχο την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος απαιτεί γενναία κρατική χρηματοδότηση αλλά και την διάθεση των απαιτούμενων μέσων και επιστημονικού εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού στα πλαίσια ενός επιστημονικού σχεδιασμού.

Αυτό στερείται ο λαός μας, ο Δήμος μας όπως και όλοι οι Δήμοι.

Για αυτό το λόγο ακόμα και για τα πιο “απλά” όπως για τον  καθαρισμό των αρδευτικών αυλακών, υποχρεώνεται ο Δήμος μας να χρηματοδοτεί τις απαραίτητες επεμβάσεις από το δημοτικό προϋπολογισμό. Όμως για μεγάλης έκτασης έργων υποδομής που είναι ικανές να αποσβήνουν το κίνδυνο και τις καταστροφές που επέρχονται σε περίπτωση πολύ έντονων φαινομένων (παραδείγματα υπάρχουν πολλά), δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν από το Δήμο μας, λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων και προσωπικού και συνεχίζουν να αποτελούν εν δυνάμει κίνδυνο για την  περιοχή μας.

Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται κάθε φορά να δικαιολογούνται οι καταστροφές  σαν “μοιραίες”, “ακραία φαινόμενα” και ότι είμαστε “ανήμποροι” μπροστά στη φύση.

Ισχυριζόμαστε και διεκδικούμε πως η πρόληψη ενός πλημμυρικού φαινομένου απαιτεί την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου της λεκάνης απορροής που διοχετεύουν το νερό προς την θάλασσα, με την ορθολογική επιστημονική διαχείριση των δασών και των ορεινών όγκων. Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις που μάλιστα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται και τμηματικά, οδηγώντας νομοτελειακά  σε κακοτεχνίες κ.λπ., προκειμένου να υπάρξει κέρδος για τις κατασκευαστικές εταιρείες δεν αποτελεί ριζική λύση των αντιπλημμυρικών φαινομένων.

Με την σημερινή ανάπτυξη των επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων μπορεί να διασφαλιστεί η πρόληψη και η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού με την προϋπόθεση η οργάνωση του συνόλου της Πολιτικής Προστασίας της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε επίπεδο δομής, υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού  αντιμετώπισης και χρηματοδότησης να είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους με καθορισμένους ρόλους  για όλες  τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κρατικά όργανα».
Σχολιάστε