Αιτήσεις στον Δήμο Θηβαίων για δωρεάν παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου ή για μείωση τελών χρήσης

Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο στήριξης της επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εν όψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, προτίθεται να παραχωρήσει πρόσθετο κοινόχρηστο χώρο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όπου αυτό είναι εφικτό και όπου δεν είναι η οικονομική επιτροπή θα εξετάσει τη μείωση τελών χρήσης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και στις δύο περιπτώσεις.

Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αρμόδιοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποβάλλουν είτε

Α) αίτηση για χορήγηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ατελώς, με συνημμένα τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

  • την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και -εφόσον υπάρχει- άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου
  • σκαρίφημα  με διαστάσεις του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται η αίτηση

ή

Β) αίτηση για μείωση τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού τραπεζοκαθισμάτων

Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί είτε με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Θηβαίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κύπρου 3, Θήβας) είτε ηλεκτρονικά στο email [email protected] ( κατεβάστε εδώ την αίτηση)

Διευκρινίζεται ότι η κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου θα πραγματοποιηθεί μετά την ψήφιση της σχετική νομοθετικής ρύθμισης  και φυσικά μόνο μετά από σχετική απόφαση της αρμόδιας υπηρεσία του δήμου,  σε καμία περίπτωση δηλαδή αυθαίρετα.

Επίσης, για την χορήγηση της άδειας χρήσης πρόσθετου χώρου θα λαμβάνονται υπόψη:

  1. Η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων

β. Η προστασία των διαβάσεων ΑμεΑ

Ως εκ τούτου δεν θα είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών καθώς και η εγκατάσταση ηχείων στον χώρο που παραχωρείται προσωρινά.




Σχολιάστε