14 θέσεις στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση 2.909 θέσεων Τακτικού Προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ως ακολούθως:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: 368 άτομα
Τεχνολογική Εκπαίδευση: 730 άτομα
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 634 άτομα
Υποχρεωτική Εκπαίδευση: 1.177 άτομα

Για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας προβλέπονται συνολικά 14 θέσεις, που είναι οι εξής:

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 3

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 6

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 02/06/2020-17/06/2020
Υποχρεωτική Εκπαίδευση 18/06/2020-03/07/2020

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ της προκήρυξης
Σχολιάστε