Πληρωμές οφειλών στο Δήμο Εορδαίας

Το διάστημα για το οποίο ισχύουν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας και γενικότερα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID – 19.

Παρακαλούμε η πληρωμή των οφειλών προς το Δήμο μας να γίνεται ηλεκτρονικά, γράφοντας υποχρεωτικά το ΟΝΟΜΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ και ΑΦΜ και προαιρετικά το είδος της οφειλής (π.χ. δόση ρύθμισης, αριθμό κλήσης τροχαίας κλπ) στον τραπεζικό λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

IBAN  GR 64 017 2251 000 5251 0511 79 278

Καθώς η υπηρεσία μας λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση, τηρώντας τα μέτρα για την ασφάλεια όλων, πολιτών και εργαζομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα του Τμήματος Ταμείου (πληρωμές, οφειλές) στα τηλέφωνα 24633 50121 ή 24633 50118.
Σχολιάστε