Παραλαβή πιστοποιητικών από τον Δήμο Ιλίου με on line διαδικασία

Οκτώ (8) πιστοποιητικά μπορούν στο εξής να παραλαμβάνουν οι δημότες του Ιλίου, on line με απλή διαδικασία από τον υπολογιστή τους, μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης της δημόσιας διοίκησης, ΕΡΜΗΣ. Συγκεκριμένα, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ιλίου (www.ilion.gr) ή απευθείας από την πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr) μπορούν να αποκτούν στο e-mail τους ή  με συστημένη επιστολή, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες και χωρίς φυσική παρουσία, τα εξής πιστοποιητικά:

  1. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που έχουν παντρευτεί στο εξωτερικό.
  2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
  3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο) για πολίτες που έχουν κάποιον συγγενή θανών στο εξωτερικό.
  4. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
  5. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
  6. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)
  7. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
  8. Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας και Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού

 
Σχολιάστε