Δήμος Καλαμάτας: Συμβουλευτική υποστήριξη και παροχή βοήθειας για ωφελουμένους του ΚΔΑΠμεΑ

Στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού και των οδηγιών της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας (αρ.πρ.Γ3α,β / ΓΠ οικ 19678/ 19-3-2020)  το ΚΔΑΠμεΑ του Δήμου Καλαμάτας προσφέρει υπηρεσίες μέσω εφαρμογών σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας σε όλους τους ωφελούμενους του και στις οικογένειες τους όπως:

-συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς/φροντιστές/αδέρφια

-συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε ωφελούμενους

-υποστήριξη ωφελουμένων με εξατομικευμένο οπτικό υλικό που θα αποστέλλεται μέσω e-mail πχ. κοινωνικές ιστορίες, οπτικοποιημένες δραστηριότητες, ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες.

Επιπλέον οι γονείς, μπορούν να επικοινωνούν για αιτήματά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και στα τηλέφωνα 2721360805 και 2721360779.
Σχολιάστε