Δήμος Μυτιλήνης: Δημιουργία πάρκου εκδηλώσεων στη θέση Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης (πρώην Στάβλοι)

Σε ένα οικόπεδο που βρίσκεται κάτω από το Κάστρο και κοντά στο παλιό Λιμάνι της Επάνω σκάλας θα κατασκευαστεί Πάρκο Εκδηλώσεων με τη δημιουργία ανοιχτού αμφιθεάτρου και χώρου στάθμευσης 25 αυτοκινήτων.

Στο χώρο κάτω από το αμφιθέατρο θα υπάρχουν: WC ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ, καθώς επίσης μια αποθήκη υλικού εκδηλώσεων και ένα χώρος εγκαταστάσεων Η/Μ. Η συγκεκριμένη χρήση θα εξασφαλίσει τη δημιουργία ενός χώρου ανοιχτών εκδηλώσεων, που σήμερα δεν υπάρχει στην πόλη μας. Η επιλογή της θέσης αυτής έγινε με στόχο την ενοποίηση του Πάρκου Εκδηλώσεων με το Κάτω Κάστρο και του πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου, που σήμερα κατασκευάζεται από το Δήμο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων.
Σχολιάστε