Δήμος Μεσσήνης: Αναστολή λειτουργίας μέχρι τις 24 Μαρτίου στο Κλειστό Γυμναστήριο

Ο Δήμος Μεσσήνης λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί επιβολής του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των αθλητικών χώρων με παρουσία άνω των 60 ατόμων, αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης μέχρι τις 24.3.2020, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση. Η προαναφερόμενη ΚΥΑ βασίζεται στην εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19».

Κλειστές μέχρι τις 28 Μαρτίου οι υπαίθριες λαϊκές αγορές Δήμου Μεσσήνης

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης έχοντας υπόψη τις διατάξεις της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα Μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού» (Α’ 42) και της από 11.3.2020 Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αποφασίζει την προσωρινή αναστολή όλων των υπαίθριων λαϊκών αγορών που πραγματοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης μέχρι τις 28 Μαρτίου τρέχοντος έτους. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας που εγκυμονεί η εμφάνιση ή και η διάδοση του κορωνοϊού και μετά το πέρας την προαναφερόμενης ημερομηνίας, θα γίνει επανεκτίμηση.

 
Σχολιάστε