Απομακρύνει τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα ο Δήμος Μεσσήνης

Η διαδικασία απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων από περιοχές του Δήμου Μεσσήνης που ξεκίνησε σήμερα, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας του.

Κατά το προηγούμενο διάστημα έγινε εντοπισμός και καταγραφή των οχημάτων που είχαν εγκαταλειφθεί σε δημόσιους χώρους, ώστε να τα περισυλλέξει η αρμόδια εταιρεία που έχει υπογράψει τη σύμβαση για την εκποίηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.). 

Σκοπός του Δήμου είναι να βελτιωθεί αισθητικά η εικόνα των δημόσιων χώρων, να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών από οχήματα που μπορεί να αποτελούν εστίες μόλυνσης λόγω της ακινησίας τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και επιπλέον να ελευθερωθούν θέσεις στάθμευσης.
Σχολιάστε