Ο Δήμος Μεσσήνης ξεκίνησε την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με προειδοποιητικό περιεχόμενο σε περίπτωση πλημμυρών, σε ιρλανδικές διαβάσεις

Ο Δήμος Μεσσήνης προτάσσοντας την ασφάλεια των δημοτών του και έχοντας στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των τοπικών αρχών, ξεκίνησε τη διαδικασία τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με προειδοποιητικό περιεχόμενο σε περίπτωση πλημμυρών, σε ιρλανδικές διαβάσεις.

Ειδικότερα, το Τμήμα Συντήρησης Υποδομών και Άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσσήνης, ξεκίνησε παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Δημήτρη Γαλιάτσου, τη σταδιακή τοποθέτηση των πινακίδων. Μέχρι στιγμής έχουν τοποθετηθεί πινακίδες σε δύο θέσεις ιρλανδικών διαβάσεων.

Μία στον ποταμό Βελίκα και μία στον ποταμό Καρυά. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μεσσήνης ως εμπλεκόμενου φορέα στη Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας -σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Μεσσήνης για το 2020- και σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών θα ακολουθήσει και η σήμανση επιπλέον θέσεων.

Σημειώνεται ότι οι ιρλανδικές διαβάσεις είναι σημεία στα οποία το οδικό δίκτυο διασταυρώνεται με υδατορέματα, κυρίως χειμαρρικής απορροής, χωρίς γέφυρα, όπου για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας, έχει εφαρμοστεί πρόχειρη τσιμεντόστρωση, με αυξημένο κίνδυνο παράσυρσης οχημάτων και πεζών όταν κατακλυστούν από νερά.
Σχολιάστε