Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας νηπιαγωγείων για την αντιμετώπιση της έξαρσης της εποχικής γρίπης

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΓΡΙΠΗΣ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / 7-6-2010 τ. Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Π.Δ. 79/17 (ΦΕΚ 109/1-8-2017 τ. Α΄)

3. Την από 3/3/2020 και 4/2/2020 έγγραφη ενημέρωση από τις κκ. Διευθύντριες των 5ου, 7ου, 8ου και 9ου Νηπιαγωγείων Νέας Φιλαδέλφειας για τις απουσίες μαθητών λόγω ασθενείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Το κλείσιμο των 5ου , 7ου, 8ου και 9ου Νηπιαγωγείων Νέας Φιλαδέλφειας για δύο (2) ημέρες, δηλαδή, την Τετάρτη 5/2/2020 και Πέμπτη 6/2/2020, και τον επισταμένο καθαρισμό και απολύμανση των χώρων των σχολείων κατά τη διάρκεια της διακοπής της λειτουργίας τους, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων της γρίπης και απουσίας μεγάλου αριθμού μαθητών και με σκοπό την ασφάλεια των παιδιών και την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του υιού της γρίπης.

 

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Βούρος
Σχολιάστε