Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας την Πέμπτη (23/1)

Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 23η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00  μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Τ.Π.& Δ για το έργο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ που έχει ενταχθεί στα πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019 .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

Παράταση διάρκειας των πράξεων «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020 

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

Λήψη απόφασης για έγκριση περιεχομένου της προκήρυξης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννης Χαρακτσής.

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων προαγωγής και υγείας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Ζαφειρούλα Σεβαστού.

 

Έγκριση Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΕ για το έτος 2020.

Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Άννα Καΐδου.

 

Παραίτηση αναπληρωματικού μέλους του Δ/κού συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 

Διακοπή μίσθωσης ακινήτου στο Χώρο στην πρώην ΑΕΒΑΛ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Γνωμοδότηση  επί του αιτήματος  για άδεια ανασκαφής αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού σε Δημοτική έκταση Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών  παιγνίων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

                                                                                    Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                                                              Ιωάννης Χαρακτσής

 
Σχολιάστε