Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τουρισμού στον Δήμο Κέας

Ο Δήμος Κέας θέλοντας να ενισχύσει τους Δημότες που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν τις τουριστικές μονάδες της περιοχής, διοργανώνει το 1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τον Τουρισμό για τους Δημότες του.

Στόχος του Προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, αλλά και στους τοπικούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ήδη στον κλάδο και ενδεχομένως διαθέτουν μόνο εμπειρική γνώση του αντικειμένου, να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση, στον τόπο τους και να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από την σύγχρονη προσέγγιση στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συντελέσει στην ανάπτυξη των γενικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου και έχει ως στόχο την ευκολότερη πρόσβαση των νέων Δημοτών Κέας στην ανεύρεση θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού αλλά και τη γενικότερη αναβάθμιση της τουριστικής παιδείας & τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής.

Υπό το φως της επένδυσης του ομίλου της Dolphin στη Κέα για τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου «One & Only» στην Ευρώπη, και στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του, ο Όμιλος θα είναι χορηγός σε αυτή την προσπάθεια.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 κύκλους:
▶ Ο κύκλος Α περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και θα απευθύνεται σε ευρύ κοινό (νέοι χωρίς εξειδίκευση και τοπικοί επιχειρηματίες του τουρισμού)
▶ Ο κύκλος Β περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε τεχνικές δεξιότητες και κυρίως απευθύνεται στους νέους του νησιού (F&B, Housekeeping etc).

Οι εισηγητές του Προγράμματος συνδυάζουν πλούσια εξειδίκευση στον Τουρισμό με επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία σε Τουριστικές επιχειρήσεις. Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγηθεί πιστοποιητικό ολοκλήρωσης (Certificate of Attendance) σε όσους το παρακολούθησαν ανελλιπώς.

Ο χώρος διεξαγωγής των σεμιναρίων θα είναι το Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας. Σύντομα θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων και των εισηγητών.

Για επικοινωνία και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε έως τις 13 Φεβρουαρίου:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ // κ. Λέπουρα Ευγενία // τηλ.: 2288 360020 // email: [email protected]
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ // τηλ.: 2288 021150

Βρείτε εδώ ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 
Σχολιάστε