Ο Δήμος Ρεθύμνης στηρίζει την καθημερινότητα των πολιτών μέσω έξυπνων εφαρμογών

Η ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, με στόχο την αναβάθμιση της εσωτερικής τους λειτουργίας αλλά και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα είναι σύντομα πραγματικότητα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος.

Όπως γνωστοποιεί η δημοτική αρχή, από το 2005 ο Δήμος Ρεθύμνης εφάρμοσε ένα σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου, εκτός των άλλων, να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την έγκυρη πληροφόρηση και την ταχύτητα στις συνδιαλλαγές και την επικοινωνία του με τους πολίτες. Εξάλλου και προκειμένου οι δημότες να έχουν ασφαλή, γρήγορη και ισότιμη πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας,  ο Δήμος εφάρμοσε έργα πληροφορικής. «Δημιούργησε ένα διαλειτουργικό περιβάλλον με στόχο  να απλοποιήσει τη ζωή του πολίτη και τη λειτουργία της επιχείρησης, να προβάλει τα υλικά και άυλα πλεονεκτήματα του τόπου μας και να βελτιώσει την εμπειρία του επισκέπτη» επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της μηχανοργάνωσης του Δήμου, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθούν οι χρήστες πολίτες και επισκέπτες, στην πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Ήδη το Rethymno.Guide (https://www.rethymno.guide/) που αποτελεί τον Τουριστικό Οδηγό της Πόλης λειτουργεί σε 8 γλώσσες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παροχή δωρεάν σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλους του δημότες και επισκέπτες μέσω του ασύρματου δικτύου (WiFi) του Δήμου Ρεθύμνης που περιλαμβάνει 110 σημεία ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (access points) με συνολική, πραγματική ταχύτητα, διαθέσιμη στο δίκτυο, που ξεπερνά τα 2.5 Gbps. Το δίκτυο αυτό είναι από τα μεγαλύτερα δίκτυα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο στη χώρα (δημοσίου φορέα) με συνδέσεις που φτάνουν τις 40.000 (μοναδικοί χρήστες) ανά μήνα και συνολική κίνηση δεδομένων που ξεπερνά πια τα 2.0 Terabytes το μήνα.

Επίσης ο δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο υλοποίησης  έργων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, ετοιμάζεται να προβεί στην αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού του Δήμου τα οποία, ενταγμένα στη «smart» φιλοσοφία, θα δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου όλων των συνδεδεμένων φωτιστικών σωμάτων. Παράλληλα η δημοτική αρχή αποφάσισε και εγκατέστησε «έξυπνο» σύστημα συλλογής UCOs (τηγανέλαια). Το σύστημα αυτό αποτελείται από αισθητήρες εντός των κάδων και πλατφόρμα ένδειξης της πληρότητας τους, για την πιο αποτελεσματική διαχείριση της συλλογής τους. Ήδη έχουν εγκατασταθεί 30 κάδοι.

 
Σχολιάστε