Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Έχοντας ως αντικείμενο συζήτησης τα όσα προωθούνται στο ν/σ «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις», μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Ν. Μεσσηνίας, είχαν συνάντηση με το Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο.

Στη συζήτησή τους, ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία τους, εκφράζοντας τις θέσεις τους αναφορικά με τις αλλαγές που προωθούνται. Ο Δήμαρχος από την πλευρά του, δεσμεύτηκε πως θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στον αρμόδιο Υπουργό, τονίζοντας παράλληλα το σημαντικό ρόλο που οι άνθρωποι που υπηρετούν το Πυροσβεστικό Σώμα διαδραματίζουν και στην τοπική μας κοινωνία.

 
Σχολιάστε