Η Ελένη Αναστασίου νέα άμισθη σύμβουλος στον Δήμο Πύργου

Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος  ανάθεσε στην κ. Αναστασίου Ελένη του Κωνσταντίνου, καθήκοντα άμισθης συμβούλου σε θέματα  Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος- Παιδείας & Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου.

Η κ.Αναστασίου υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή διαδικασία του  Δημάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα παρέχει προς τον Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να παρεμβάλλεται στα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου.
Σχολιάστε