Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας: Έως τις 31/03 η διόρθωση των τετραγωνικών ακινήτων χωρίς πρόστιμα

Ο Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας- Ν.Χαλκηδόνας ενημέρωσε τους πολίτες πως έως και τις 31/03/20, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλωμένα λανθασμένα τετραγωνικά επιφάνειας ακινήτων τους ή δεν έχουν δηλωμένα ακίνητά τους στο Δήμο, θα μπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων, θα υπολογίζονται και θα οφείλονται µόνο από την 01/01/2020 (άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α’ «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» παρ. 2).

Για την υποβολή της δήλωσης στον Δήμο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Οικοδομική άδεια ή τοπογραφικό διάγραμμα ή συμβόλαιο ή δήλωση ένταξης σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων
  • Αντίγραφο τελευταίου Ε9
  • Πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα παρακάτω τηλέφωνα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας:

2132049023, 2132049024, 2132049026
Σχολιάστε