Νέο μηχάνημα πλύσης κάδων απορριμμάτων, στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Επιδαύρου

Παρελήφθη και βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία, το νέο μηχάνημα πλύσης κάδων απορριμμάτων, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας στο Δήμο Επιδαύρου.

Το εν λόγω μηχάνημα αγοράστηκε στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων – «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».
Σχολιάστε