Άνοιγμα Μώραλη στον Πειραιά – Αντιδήμαρχος και Εντεταλμένη Σύμβουλος από το συνδυασμό Βλαχάκου

Νέες τοποθετήσεις από την δημοτική αρχή Πειραιά σε θέσεις ευθύνης και μάλιστα από τον συνδυασμό του Νίκου Βλαχάκου που σηματοδοτούν ένα άνοιγμα συνεργασίας της δημοτικής αρχής. Με απόφαση του ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης, τοποθέτησε Αντιδήμαρχο, τον Δημήτρη Αράπη και Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, την Κυριακή Μπουρδάκου. 

Βάση της απόφαση που υπέγραψε, ορίζονται:

1. Ο Δημήτρης Αράπης Δημοτικός Σύμβουλος του συνδυασμού της μειοψηφίας «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο», ορίζεται Αντιδήμαρχος Δόμησης & ΓΣΠ και Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ, με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & ΓΣΠ, καθώς και της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ, πλην των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Σχολικών Κτηρίων και Συντήρησης & Επισκευής Κτηρίων, σε ότι αφορά τα Σχολικά κτήρια, με θητεία από 29/11/2019 έως 29/11/2020, από Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δόμησης & ΓΣΠ, που είχε ορισθεί.

2. Η Κυριακή Μπουρδάκου, Δημοτική Σύμβουλος του συνδυασμού της μειοψηφίας «Πειραιάς Πόλη Πρότυπο», ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, με θητεία από 29/11/2019 έως 29/11/2020.

Ο Δημήτρης Αράπης μετά την ανακοίνωση του ορισμού του δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη για την τιμή του ορισμού μου ως Aντιδημάρχου Δόμησης και Γ.Σ.Π – Αρχιτεκτονικού και Λ.Τ.Ε, καθώς και τον επικεφαλής του Συνδυασμού μας κ. Νίκο Βλαχάκο και τα μέλη του Συνδυασμού που υποστήριξαν αυτόν τον ορισμό. Συνεργαζόμαστε και πορευόμαστε με μόνο γνώμονα το καλύτερο μέλλον της πόλης μας».

Δήλωση έκανε και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Κυριακή Μπουρδάκου, στην οποία αναφέρει:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επικεφαλής του συνδυασμού μας ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ κ. Νικόλαο Βλαχάκο, που μου έκανε την τιμή να με προτείνει ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Μώραλη, που έκανε αποδεκτή την πρόταση. Έχουσα πλήρη επίγνωση της ευθύνης της θέσης, τους διαβεβαιώ πως θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια να δικαιώσω την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου, πάντα με γνώμονα το καλό της πόλης μας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών. Απευθυνόμενη στους Πειραιώτες, θέλω να τους καλέσω να σταθούν αρωγοί στο έργο της Δημοτικής Αστυνομίας, στο μέτρο της ατομικής τους ευθύνης και να τους ζητήσω να ασκήσουν γόνιμη κριτική. Δηλώνω αισιόδοξη».
Σχολιάστε