Σύμβαση για παρεμβάσεις στο Διοικητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας

Σύμβαση για την υλοποίηση των άμεσων παρεμβάσεων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο των εν λόγω παρεμβάσεων, για τις οποίες έχει εγκριθεί δαπάνη 25.000 ευρώ, ο εργολήπτης αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, να προβεί στην υγρομόνωση, κυρίως του αμφιθεάτρου, να αποκαταστήσει δυσλειτουργίες των υδραυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και να εγκαταστήσει πλέγματα αποτροπής των περιστεριών.
Σχολιάστε